Sykkelbyen Bodø - Sport 1

Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Økning i sykkelpendling i Bodø etter at bomringen kom opp

Sykkelbyen Bodø

"Nordlendinger er allergiske mot bomstasjoner!" En bomring som ble satt i drift i slutten av oktober i fjor, satte sinnene i kok i Bodø. Men aldri så galt, så er det bra for noe. Bomringen har nemlig fått mange flere til å sykle til og fra jobb.

Oppslagsbildet viser Bodøs ordfører Ida Pinnerød og Statråd Jan Tore Sanner på sykkeltur i Bodø under tildelingen av prisen til Bodø for Norges mest attraktive by å bo i - selvfølgelig på XEED hybridsykler.

Syklene 

Satser på sykler

Robert Helgesen driver Sport 1-butikkene Sportshuset Bodø og Sportshuset Sentrum, og har engasjert seg i sykkelpendlingen.

- Etter at bomringen ble satt i drift, har vi opplevd en stor økning i salget av hybrider og el-sykler. Vi har en tett dialog med de ansvarlige for sykkelveier og andre syklistvennlige tiltak i kommunen. Vi opplever dessuten at stadig flere av bedriftene i området ønsker å hjelpe de ansatte over på sykkel i den daglige pendlingen.

Økning i sykkelpendling

Bjørn Godal jobber med sykling i Salten Friluftsråd og er veldig engasjert i sykkelpendlingen i byen.

- Vi ønsker at flest mulig sykler til og fra jobb, skole, butikk og fritidsaktiviteter. I den sammenheng er det viktig å fokusere på det positive – nemlig at sykling er en god, nyttig og effektiv aktivitet! Ikke fokuser på det negative med at det er for få gang- og sykkelveier osv. Hvis alle bilister og syklister er positive, så går dette veldig bra!

- I Norge bruker vi bilen til halvparten av alle turer under 1 km og halvparten av alle reiser med bil er under 5 km. Hvis disse i stedet tas med sykkel, blir miljøbesparelsene og helsegevinstene store og jammen tror jeg også at mange da ville sett lysere på hverdagen!

Vegvesenet har satt opp tellere

Statens Vegvesen har satt opp tellere for å få en reell oversikt over sykkelbruken. I følge Lars Christensen ved Regionvegkontoret i Bodø har de registret en økning i antall syklister.

- Det har gått for kort tid etter at vi innførte bomringen til at vi kan si noe sikkert, og her oppe er sykling sent på høsten og om vinteren også veldig væravhengig. Men vi så en markant økning når bomringen ble innført sist høst, så trenden peker helt klart mot større bruk av sykkel som transportmiddel.

Bodø_jubileumsmodell_1

Egen jubileumsmodell fra XEED

Sport 1 butikkene Sportshuset Sentrum og Sportshuset Bodø ønsket å markere at Bodø fyller 200 år som by i år. Derfor har de sykkelansvarlige i butikken laget 200 jubileumsmodeller i samarbeid med XEED. De er basert på den populære og sportslige hybriden ECO3 Venture, og alle er nummerert for å gi kundene det lille ekstra.

 


Alle syklene er nummerertDetaljer fra jubileumsmodellen