Hva er Rammegeometri?

Uttrykket rammegeometri brukes ofte i sykkelkataloger og tidsskrifter, men hva betyr det egentlig?

Enkelt forklart er rammegeometri kombinasjonen av vinklene mellom de ulike rørene og lengden på hvert enkelt rør. Dette har mye å si for sykkelens egenskaper. Som en tommelfingerregel betyr brattere vinkler at sykkelen reagerer raskere på det syklisten gjør og dermed krever bedre ferdigheter. Slakere vinkler betyr ar sykkelen oppfører seg roligere og dermed blir mer forutsigbar og enklere å sykle på.

Trygge egenskaper for de minste

Barnesykler har en oppreist sittestilling som gir kontroll og overblikk i trafikken, og som gjør det enklere å lære å sykle. Dette er kombinert med slakere vinkel på styrerøret, noe som gjør sykkelen mer stabil og lettere og hanskes med.

Raske reaksjoner for racing

Tar man steget over til konkurranserettede sykler – både landevei og rundbane/maraton i terrenget – så er overrør og underrør lengre samtidig som vinkelen på styrerøret er ganske bratt. Dette gir en sykkel som er ergonomisk riktig for både sittende og stående rask sykling, og samtidig skal fungere i lange klatringer. Styreutslag gir ofte en veldig rask respons og krever at syklisten har god teknikk for å beherske sykkelen. 

Maksimal kontroll for frikjøring og rask stisykling

En for bratt styrevinkel kan gjøre at sykkelen føles nervøs og dermed utrygg i høy hastighet i krevende terreng. Utfor-, frikjørings- og stisykler har derfor en slakere styrevinkel for roligere styrerespons, og samtidig et noe kortere overrør (avstand mellom sete og styre) for at syklisten skal kunne sitte noe mer oppreist og ha maksimal kontroll.

Bratt seterør for effektivt tråkk

Ser man på en tempo- eller triatlonsykkel, så er både seterøret bratt. Dette gjør at syklisten kommer lenger fram over kranken, noe som gir maksimal effekt av tråkket (Temporitt) og samtidig gjør overgangen mellom sykling og løping (Triatlon) lettere.

Riktig størrelse 

De ulike sykkelprodusentene beregner vinkler og rørlengder ut fra hver enkelt rammestørrelse. Riktig størrelse er derfor veldig viktig for at sykkelen skal ha de egenskapene som produsenten har lagt i designet.