Hopp til innhold
Søk
Missing alt

Aktsomhetsarbeid i Sport 1

SH’s arbeid omfatter også kjedekonseptet Sport 1.

SHs prosesser tilknyttet Åpenhetsloven tar utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Dette innebærer at SH har foretatt vurderinger av hvor risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er størst. Tiltakene SH gjennomfører skal dessuten være basert på prinsippet om forholdsmessighet, hvilket innebærer at tiltak og oppfølging vil stå i forhold til nivået av identifisert risiko, leverandørens størrelse og SH påvirkningsmulighet.

Norsk Sportsbransjeforening, sammen med noen av de største bransjeaktørene, herunder Sport Holding AS, har over lengre tid jobbet med et bransjeprosjekt for å etablere en felles plattform og rammeverk med mål om å oppfylle Åpenhetslovens krav om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Bransjen anser arbeidet og diskusjonen rundt Åpenhetsloven for ikke å være konkurransesensitive. Myndighetene oppfordrer sektorer til å samarbeide for sammen å oppfylle kravene i loven. Det er dette sportsbransjen nå har gjort.

Gjennom et omfattende sportsbransjeprosjekt er bransjen blitt enig om innholdet i en undersøkelse / kartleggingsverktøy som hele bransjen kan bruke i sitt arbeid med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger iht Åpenhetsloven.

Spørsmål om kartleggingsverktøyet eller sportsbransjeprosjektet rettes Administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening; Trond Evald Hansen. Trond.evald.hansen@sportsbransjen.no

Sport Holding AS svarer på henvendelser knyttet til Sport Holding AS, handelspartnere og leverandørkjede.

Kontaktinformasjon: baerekraft@sportholding.no

Missing alt

Redegjørelse for 2022

Året 2022 var året samfunnet og de ulike markeder skulle åpne opp etter nesten to år med koronapandemi. Dessverre ble året preget av den russiske invasjonen av Ukraina februar 2022. Tragisk for Ukrainerne og med negative konsekvenser for verdenssamfunnet for øvrig. Negative effekter knyttet til den pågående krigen i forhold til energipriser, matvarepriser, høy inflasjon, svak kronekurs og flaskehalser i produksjon av varer og tjenester som preget og fortsatt preger norsk og internasjonal økonomi.

Med de økonomiske og sosiale utfordringene 2022 bød på, ble ansvar og bærekraft en større drivkraft for vår virksomhet enn noen gang. Som en del av den globale tekstil- og friluftsindustrien vet vi at vår virksomhet har en betydelig innvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Det er avgjørende for oss at de som jobber med å produsere våre egne merkevarer jobber under gode arbeidsforhold, og det er derfor spesielt viktig for oss å ha fokus på å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i egen verdikjede.

Som en del av arbeidet med aktsomhetsvurderinger har medlemmer i Norsk Sportsbransjeforening, herunder Sport Holding, gått sammen om å utarbeide et undersøkelse- og kartleggingsverktøy som hele sportsbransjen kan benytte. Med dette vil vi kunne etterkomme lovens krav på en effektiv måte. I tillegg vil vi i tiden fremover også dra nytte av vårt medlemskap i Etisk Handel Norge, med deres støttende verktøy, veiledning og verdifulle fellesinitiativer.

Sport Holding har ønsket den nye norske Åpenhetsloven velkommen, og vi tror at åpenhet i globale verdikjeder er nøkkelen til å påvirke bedrifter til å ta ansvar for en etisk handelspraksis og mer bærekraftig drift. Vår første ansvarsrapport gir deg innsikt i vår fremgang, våre utfordringer og våre ambisjoner for aktsomhetsarbeid og bærekraft.

Vi er motiverte for å fortsette arbeidet i 2023!

______________________

Ole-Henrik Skirstad
CEO