Hopp til innhold
Søk
Missing alt

Handelens miljøfond

Sport 1 tar ansvar for å begrense vår miljøpåvirkning.
Vi jobber aktivt med tiltak som kan bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Derfor er vi blant annet medlem av Handelens Miljøfond

Om Handelens Miljøfond:

Handelens miljøfond er Norges største private miljøfond, og er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Ambisjonen er å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast. Visjonen er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet. Miljøfondet er også regjeringens og handelens verktøy for å bidra til oppfyllelsen av EUs plastposedirektiv. Målet er å redusere Norges forbruk av plastposer med 50% i perioden 2016-2025.

Millioner er blitt til miljøtiltak

Siden oppstarten i 2018 har Handelens Miljøfond delt ut 600 millioner til 500 miljøprosjekter som tar tak i plastens miljøproblemer. I løpet av kun to år har midlene hjulpet til med å fjerne over 3000 tonn plastsøppel fra naturen, ryddet 5000 km kystlinje og økt bruken av resirkulert plast med 9000 tonn.

Tapte fiskeredskaper er et stort problem i verdenshavene

2 kroner av hver solgte plastbærepose går til Handelens Miljøfond

Forrige kontigentøkning ga effekt! I 2022 brukte vi 722 millioner plastposer i Norge, som vil si mer enn 130 plastposer per person. Det er en nedgang på 12% fra 2021, som vil si vi brukte nesten 100 milioner færre plastposer i 2022 sammenlignet med året før. Selv om utviklingen går i riktig retning, har i fortsatt en stor jobb forran oss. Derfor fortsetter Handelens Miljøfond kampen med dobbel styrke fra 01.08.2023, med en dobling i kontingenten, fra 1 krone til 2 kroner. Og fra 01.01.2024 vil kontigenten øke ytterligere til 3 kroner.

Det betyr at 2 kroner per plastbærepose vi selger i våre butikker går til Handelens Miljøfond som forvalter disse midlene.

Målet til Handelens Miljøfond er å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruket av plastbæreposer. Det er et bredt næringsliv som står bak Handelens Miljøfond. Fondets midler skal blant annet gå til støtte til oppryddningstiltak og relevante forsknings- og utviklingsinitiativer.

Les mer om Handelens Miljøfond her.

Sport 1 posene er laget av minimum 50% andel resirkulert plast

Hovedformålet ved å ta betalt for plastbæreposene er å være med på å redusere bruken av plastposer og få deg til å tenke deg om hver gang du kjøper en plastpose.

Sport 1 posene er laget av minimum 50% andel resirkulert plast, såkalt LDPE med innhold av PCR. Resirkulert er gjenbrukt plast, samlet inn og behandlet til nytt plastgranulat. Denne plasten er ikke nedbrytbar, men en del av sirkulær økonomien som er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.

En plastpose kan bli liggende i naturen i 400 år før den brytes ned.
Takk for at du bidrar til redusert forbruk av plastposer!